Priser 2018-02-08T08:05:18+00:00
Priseksempler:
Priserne er baseret på minimum 20 deltagere
Arrangementer er beregnet på 8 timers varighed
Priserne inkluderer
• Leje af lokale
• Opdækning med hvide duge og lys – blomster
 Forret anrettes på tallerken, medens hovedret og dessert serveres som buffet

– tallerkenservering af hovedret og dessert efter aftale.

Priserne på festmenuer er eksklusive drikkevarer, der afregnes efter forbrug.

Ovenstående priser er vejledende i 2018. Der laves individuelle aftaler efter de enkelte selskabers ønsker.